TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste on tietojen luovuttajalle (tässä tapauksessa Teko shirt asiakkaalle) suunniteltu dokumentti, jonka perusteella asiakas ymmärtää, miksi ja millä tavoin hänen henkilötietojaan käsitellään.

Rekisterin nimi

Teko shirt asiakastietojen rekisteri

Rekisterinpitäjä

Tekoshirt Oy
Y-tunnus: 3187395-5

Minna Lukkanen
Osoite: Susitie 12 A 11, Helsinki, Suomi
Puhelin: 0452775122
Sähköposti: info@tekoshirt.com

 

Mitä tietoja käsittelemme

Käsittelemme asiakkaisiin liittyen seuraavia henkilötietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • asiointikieli
 • asiointivaluutta
 • verkkokaupan tilaustiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa
 • asiakaspalvelun tuottamiseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaan viestit sekä asiakaspalaute ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot
 • asiakaskyselyihin liittyvät tiedot, kuten kyselyiden lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät tiedot ja asiakkaan antamat vastaukset
 • yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Mistä tiedot saadaan

Talletamme tietoja asiakkaan lähettäminä tilauksesta, yhteydenottolomakkeesta, sähköpostiviesteistä ja muista viestikanavista (Facebook ja Instagram), sopimuksista, kyselyvastauksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Mitä varten tietoja kerätään

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • asiakassuhteen ylläpitoon
 • tilauksen käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin
 • tilastollisiin tarkoituksiin

Kuinka kauan tietoja säilytetään

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille verkkokaupan toimivuuden takaamiseksi. Tietoja luovutetaan ainoastaan seuraaville tahoille:

 • logistiikan yhteistyökumppaneille (Posti)
 • maksujen välittäjälle (Paytrail Oyj)
 • voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa kolmansille tahoille, esimerkiksi viranomaisille.

Seuraava koskee vain uutiskirjeen tilaajia: Teko shirt käyttää uutiskirjeen toimituksessa MailChimp –järjestelmää, jolloin henkilötietoja tallennetaan Euroopan unionin ulkopuolella oleville palvelimille. Yhdysvaltalainen palveluntarjoaja on PrivacyShield-järjestelmässä, joka on Euroopan komission hyväksymä.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme verkkokaupassamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan verkkokauppamme sisältöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli verkkokaupassamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. Eväste-toiminnon poiskytkeminen voi vaikuttaa sivuston käyttökokemukseen.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 • vierailijan IP-osoite
 • vierailun ajankohta
 • selatut sivut ja sivujen katseluajat
 • vierailijan selain

Rekisterin suojaus

Teko shirt asiakasrekisteriä käsittelee luottamuksellisesti vain ne työntekijät, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Rekisterin käytössä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilyttävien palvelimien fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti ja vastuuntuntoisesti.

Asiakkaan oikeudet

Otathan yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön sähköpostitse, jos haluat käyttää seuraavaksi mainittuja oikeuksiasi:

 • Asiakkaalla on oikeus koska tahansa saada omat rekisterissä olevat tietosi nähtäväkseen, vaatia niihin oikaisua sekä pyytää niiden poistamista rekisteristä.
 • Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tietojen käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Asiakkaalla on oikeus saattaa asiansa tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, jos hän katsoo että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.